Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

REFERENTSID

2011. ja 2012.a. töös olnud või lõpetatud objektid

Tallinna kaugküttetorustiku DN800 ehitamise Tallinna Kesklinna ja Lääne soojusvõrgupiirkondade üleandmisega seotud tehnilise järelvaataja toimingute teenus -

Tagasi
Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee