Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

REFERENTSID

2013. a töös olnud või lõpetatud objektid

Suure-Jaani valla ÜF veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus -

Pärsti valla ÜF veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus -

Kultuurikatla, Põhja pst 27a, Tallinn, rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve -

Electroair OÜ tootmis- ja büroohoone Rae vallas ehituse projektijuhtimine ja omanikujärelevalve -

TTÜ Mektory õppehoone ehitustööde omanikujärelevalve -

Mustika kaubanduskeskuse renoveerimise omanikujärelevalve -

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ehitustööde omanikujärelevalve -

Narva-Jõesuu rannaala väljaehitamise projektijuhtimine ja omanikujärelevalve ning ehitushanke korraldamine -

Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenus -

Valga linna vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatete taastamise ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus -

Sillamäe Kultuurikeskuse rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve -

Narva-Jõesuu SPA Noorus ehitustööde omanikujärelevalve -

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õppehoone renoveerimise omanikujärelevalve -

Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ÜVVK-torustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustööde II etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus -

SA KredEx rekonstrueeritavate kortermajade omanikujärelevave Tallinna, Tartu ja Jõhvi piirkonnas -

Tallinna Tugikeskuse Juks rekonstrueerimise riigihangete korraldamine ja omanikujärelevalve -

Ädala Politseimajade renoveerimise omanikujärelevalve -

Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee