Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

REFERENTSID

2013. a töös olnud või lõpetatud objektid

Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ÜVVK-torustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustööde II etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus -

Tagasi
Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee