Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

REFERENTSID

2017 töös olnud või lõpetatud projektid

Kaitseliidu Harju maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitustööde riigihanke korraldamine ja omanikujärelevalve -

Tagasi
Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, Faks: 677 1777, e-post tle@tle.ee