Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

REFERENTSID

2019 töös olnud või lõpetatud projektid

Maardu linna Kroodi ja Järveäärse piirkonna vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustike projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus -

Tagasi
Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee