Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest

Ettevõtte suhtes olulised keskkonnaaspektid on:

1. Ettevõtte administreerimine, infrastruktuuri ja autode haldamine:

 • sõiduautode vedelkütused, määrdeained, hooldusvedelikud jms;
 • heitgaaside emissioon;
 • olme heitvesi;
 • kontoriruumid, sisseseade, sõiduautod, seadmed, sidevahendid, arvuti riistvara, kontoritarbed jms;
 • elektrienergia tarbimine;
 • soojaenergia tarbimine;
 • hoonete tulekahju korral õhu saastamine;
 • ohtlikud jäätmed:kemikaalide jäägid, akud, patareid jms;
 • linnaruumi maakasutus autode parkimisel;
 • paberitooted;
 • tsentraaljoogivesi;
 • olmejäätmed: sh orgaanilised, plastik- ja muud olmelised kontorijäätmed

2. Ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve:

 • rajatised, sisseseade, abivahendid, masinad, autod, seadmed, sidevahendid, arvuti riistvara, kontoritarbed jms,
 • ehitus-, viimistlus-, remondi ja -hooldusmaterjalid. Kemikaalid-lahustid, värvid, masinate vedelkütused, määrdeained, hooldusvedelikud jms;
 • masinate ja autode heitgaaside emissioon;
 • elektrienergia tarbimine;
 • joogivee tarbimine;
 • orgaaniliste kemikaalide emissioon;
 • tulekahju hoonetes, soojakutes, territooriumil, masinates ja seadmetes heitgaaside emissioon;
 • ohtlikud jäätmed: kemikaalide jäägid, akud, filtrid, õlised kaltsud, reostunud absorbent ja pinnas jms,
 • tahma emissioon kütuste põlemisel;
 • mürateke masinate töötamisel (eriti vaiade süvistamine, kompressor, vibromehhanismid jms);
 • soojaenergia tarbimine;
 • paberitooted;
 • tolmu emissioon ehitusel, materjalide laadimisel jms;
 • vibratsioon masinate töötamisel (eriti vibromehhanismid jms);
 • ehitusjäätmed;
 • paberi- ja papijäätmed. Pakkimiskiled;
 • elektroonikajäätmed.

3. Positiivsed aspektid:

 • ehitusjäätmete (betoon, asfalt, puit, plastik, klaas jm) eraldikogumine, ümbertöötlemine ja taaskasutus;
 • paberi- ja papijäätmete eraldikogumine, ümbertöötamine ja taaskasutamine paberi toorainena;
 • elektroonikajäätmete eraldikogumine, ümbertöötamine ja taaskasutamine.

Keskkonnamõju vähendamise eesmärgil on oluline teavitada neist olulistest aspektidest eeskätt meie kliente kui meie teenuse kasutajat ja mõju tekitamise üht osapoolt.

Kliente teavitame oma olulistest keskkonnaaspektidest lepingute kaudu ning üldsust ettevõtte koduleheküljel.

Tallinnas, 10.03.2017

Oleg Baum

Juhatuse liige

Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee